เกี่ยวกับ MDRT

ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 Million Dollar Round Table (MDRT) The Premier Association of Financial Professionals® เป็นสมาคมอิสระระดับโลก ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิตและบริการทางการเงินของโลกกว่า 72,000 คนจากกว่า 500 บริษัทใน 70 ประเทศและเขตการปกครอง สมาชิก MDRT ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมที่เข้มงวดและการบริการลูกค้าที่โดดเด่น สมาชิก MDRT ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีมาตรฐานเป็นเลิศในธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม สมาชิกภาพ.