ในความเป็นจริง มีวิธีการผสมผสานธุรกิจกับความสุข — และแม้กระทั่งการพัฒนาตนเอง เมื่อสมาชิก MDRT หลายคนได้เรียนรู้ พวกเขาสามารถเป็นมืออาชีพที่ดีขึ้น นักสื่อสารที่ดีขึ้นและแม้แต่สมาชิกในครอบครัวที่ดียิ่งขึ้นในขณะที่ผ่อนคลายด้วยหนังสือ และเหมือนเป็นโบนัสเพิ่ม พวกเขายังสามารถสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่มีจุดประสงค์เดียวกันและแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ ทั้งหมดผ่านชมรมหนังสือ

อ่านต่อไป