เมื่อฉันพบลูกค้าใหม่หรือเพื่อนใหม่ ฉันจะนำเสนอแนวคิดการป้องกันให้กับเขาหรือเธอได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้กระดาษ และปากกา วาดสี่ส่วนบนแผ่นกระดาษและอธิบายแนวคิด การนำเสนอใช้สำหรับอธิบายแนวคิดการสร้างความสัมพันธ์ การค้นหาข้อเท็จจริง การสร้างความต้องการ การเสนอแนวทางแก้ไข และการปิดการขาย

อ่านต่อไป