คณะกรรมการบริหาร MDRT


(จากซ้ายไปขวา): Peggy Tsai, Randy Scritchfield, Ian Green, Regina Bedoya และ Greg Gagne

Ian Green, Dip PFS

ประธาน

Ian Green, Dip PFS จาก London ประเทศอังกฤษ เป็นนายกสมาคมของคณะกรรมการบริหาร MDRT เขาเป็นสมาชิก MDRT มา 22 ปีด้วยคุณสมบัติสมาชิกระดับ Court of the Table 5 ครั้งและคุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table 14 ครั้ง Green ยังเป็นระดับอัศวิน Platinum ของมูลนิธิ MDRT และเป็นสมาชิกของสังคมคนวงใน เขาป็นผู้ก่อตั้งบริษัทวางแผน ทางการเงินที่เป็นกิจการของครอบครัวชื่อว่า Green Financial Advice ใน London งานอาสาสมัคร MDRT ที่เขาได้ทำมาแล้ว ได้แก่การเป็นผู้นำในฝ่ายต่างๆ รวมทั้งการเป็นรองนายกสมาคมของสมาชิกระดับ Top of the Table ในปี 2017 และเป็นประธาน กลุ่มวิชาการเวทีบรรยายหลัก/การประชุมย่อยพิเศษในการประชุมประจำปี 2016 ความเป็นผู้นำในวิชาชีพของเขายังรวมถึง การเป็นนักพูดประจำ และก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งผู้ดูแลผลประโยชน์ของมูลนิธิการกุศลสมาคมการเงินส่วนบุคคล และเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมประกันชีวิต

Regina Bedoya, CLU, ChFC

อดีตประธานเพิ่งผ่านพ้น

Regina Bedoya, CLU, ChFC จาก Juno Beach รัฐฟลอริดา เป็นนายกผู้เพิ่งผ่านพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร MDRT เธอเป็นสมาชิก MDRT มา 27 ปีด้วยคุณสมบัติสมาชิกระดับ Court of the Table 7 ครั้งและคุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table 4 ครั้ง เธอยังเป็นระดับอัศวิน Platinum ของมูลนิธิ MDRT และเป็นสมาชิกของสังคมคนวงในอีกด้วย Bedoya เป็นนายกสมาคมของ RB Financial Advisors ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญในด้านการเกษียณอายุและการวางแผนประกันภัย กิจกรรมอาสาของ Bedoya ใน MDRT เป็นทั้งวิทยากรในการประชุมประจำปี และการสัมมนาระดับนานาชาติอื่น ๆ เธอได้รับรางวัล Irvin Konter Award และถูกเสนอชื่อเป็นผู้รับรางวัล Prudential Palm Beach’s Agent of the Year ถึงสองครั้ง และยังเป็นผู้รับรางวัล American Free Enterprise Companion Medal ที่มอบให้โดยมหาวิทยาลัย Palm Beach Atlantic University

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

รองประธานคนที่หนึ่ง

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF เป็นอุปนายกสมาคมของคณะกรรมการบริหาร MDRT เขาเป็นสมาชิก MDRT มา 36 ปีด้วยคุณสมบัติสมาชิกระดับ Court of the Table 3 ครั้งและคุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table 19 ครั้ง เป็นระดับอัศวิน Excalibur ของมูลนิธิ MDRT Scritchfield ยังเป็นสมาชิกของสังคมคนวงในและได้ทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ เขาเป็นผู้ก่อตั้ง และนายกสมาคมของ Montgomery Financial Group ซึ่งเป็นบริษัทที่วางแผนการเกษียณอายุในดามัสกัส ประวัติการทำงาน อาสาสมัคร MDRT ของเขารวมถึงการทำหน้าที่ในสภาบริหารของ MDRT 6 ครั้ง และฐานะประธานกลุ่มคณะกรรมการ 9 ครั้ง ท่ามกลางบทบาทความเป็นผู้นำของเขา Scritchfield ได้ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มของคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาชิกระดับ Top of the Table และรองนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาโปรแกรมการประชุมประจำปี Scritchfield ยังได้เป็นวิทยากรในการประชุม ประจำปี MDRT และการประชุมประจำปีสมาชิกระดับ Top of the Table เช่นเดียวกับในระดับสากลในนามของ MDRT

Peggy Tsai, RFP, CCFP

รองประธานคนที่สอง

Peggy Tsai, RFP, CCFP เป็นอุปนายกสมาคมลำดับที่สองของคณะกรรมการบริหาร MDRT เธอเป็นสมาชิก MDRT มา 19 ปีด้วยคุณสมบัติสมาชิกระดับ Court of the Table 8 ครั้งและคุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table 4 ครั้ง เธอยังเป็น ผู้บริจาคระดับอัศวิน Gold ของมูลนิธิ MDRT Tsai ที่ปรึกษาของ Shin Kong Life Insurance Co., เธอได้รับรางวัลยอดขาย อันดับหนึ่งในบริษัทเป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน Tsai ดำรงตำแหน่งผู้นำอาสาสมัครหลายตำแหน่งสำหรับ MDRT รวมถึงเป็น รองนายกสมาคมคณะกรรมการการสื่อสารสมาชิก (MCC) ฝ่ายที่ 2 ประธานกลุ่มภูมิภาค MCC ประเทศจีน และประธานโซน MCC ไต้หวัน Tsai ยังอาสาในหลายหน้าที่สำหรับการประชุมของ MDRT และเธอได้นำเสนอในการประชุมประจำปี MDRT นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมกับ MDRT Tsai ยังได้พูดคุยกับผู้ฟังมากมายที่เป็นมืออาชีพทางการเงินในประเทศจีนและได้ให้ การสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในภูมิภาคของเธอ

Gregory B. Gagne, ChFC

เลขานุการ

Gregory B. Gagne, ChFC จาก Exeter รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร MDRT เขาเป็นสมาชิก MDRT มา 21 ปีด้วยคุณสมบัติสมาชิกระดับ Court of the Table 4 ครั้งและคุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table 12 ครั้ง เขายังเป็นระดับอัศวิน Excalibur ของมูลนิธิ MDRT และคณะกรรมการมูลนิธิของ Trustees Gagne เป็นผู้ก่อตั้ง Affinity Investment Group LLC ที่ให้บริการด้านการจัดการความมั่งคั่ง และบริการวางแผนการกระจายสินค้า การเป็น อาสาสมัคร MDRT ที่กว้างขวางของเขา ได้รวมถึงบทบาทในฐานะสมาชิกสภาระดับโลกของสมาชิกระดับ Top of the Table, Program General Arrangements (PGA) และ คณะกรรมการพัฒนากำหนดการประชุม (PDC) เขาได้พูดในการประชุม MDRT 12 ครั้ง นอกเหนือจากความเป็นผู้นำ MDRT แล้ว Gagne ยังเป็นอดีตนายกสมาคมของ NAIFA – รัฐนิวแฮมป์เชียร์และได้รับ รางวัล NAIFA – New Hampshire Distinguished Financial Advisor ในปี 2008