ในฐานะองค์กรเพื่อมวลสมาชิก ผู้นำจิตอาสาของ MDRT เป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในโครงสร้าง และการดำเนินงานของ MDRT ที่ช่วยรับประกันว่ากิจกรรม และบริการของ MDRT จะตอบสนองความต้องการของมวลสมาชิกเป็นอย่างดี ต่อไปนี้คือรายชื่อผู้นำจิตอาสาในภูมิภาค และคณะกรรมการที่ทำงานอยู่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะ กรรมการของ MDRT และวิธีสมัครเข้าร่วมทำงานของเพื่อนสมาชิก ติดต่อ asiapacific@mdrt.org.

Name Role Committee
Mr. Nithiroj Thanaolarnsin Assistant Chair – Focus Global Conference Focus Sessions Committee
Mr. Gran Ongsuwan Member Acquisition of Younger Clients Task Force
Mr. Watchara Intharatchat Member Acquisition of Younger Clients Task Force
Chirawadee Hompetch  CFP  MBA Captain – ConneXion Zone Annual Meeting Connexion Zone Program Development Committee
Lawan Varitjanan  CFP  MBA Captain – Focus Annual Meeting Focus Sessions Program Development Committee
Mrs. Pornpimol Charoentaweesub Captain – Focus Global Conference Focus Sessions Committee
Name Role Committee
Pornprapa Sukreepirom  MBA Global Council Member Global Council
Mr. Nithiroj Thanaolarnsin Country Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Ms. Anyarin Anontaphongthawi Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Chirawadee Hompetch  CFP  MBA Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Ms. Donnapa Jitsopananont Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Ms. Jira Pavachanrussamee Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Ms. Kritchanat Dechathansingh Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Miss Patcharawalai Chobwongsathid Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Mr. Pachthanatt Thaksarathanunth Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Mrs. Paveennuch Cheowtirakul Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Mr. Sakkarin Suwanpaenpa Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Ms. Srisamorn Rengpipatn Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Mr. Supakarn Piyamapornchai Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Natt Supanatkullanan Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Lawan Varitjanan  CFP  MBA Area Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Mr. Gran Ongsuwan Company Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Miss JITPINUN SANTAYANOND Company Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Ms. Kanyarat Yommana Company Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Ms. Nittaya Makaew Company Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Panitan Saengmaneetham Company Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Praopan Watcharakan  CFP  LUTCF Company Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Ms. Rattaporn Sangkanont Company Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Mr. Suriya Nuangchompoo Company Chair MCC Southeast Asia – Thailand
Mr. Thanthawat Srichot Company Chair MCC Southeast Asia – Thailand