เพียงแค่ปรับแต่งสิ่งที่อยู่บนจานของเรา เรามีความสามารถในการยกระดับทุกด้านในชีวิตของเรา ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและ Joy Bauer ผู้ร่วมสนับสนุน “Today Show” เป็นประจำ กล่าว นี่เป็นเพราะสิ่งที่คุณทานสามารถส่งผลกระทบต่อคุณทั้งทางร่างกาย (การจัดการเรื่องน้ำหนัก การเพิ่มความอดทน การปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและสุขภาพของหัวใจ) และอารมณ์ (ปรับปรุงความมั่นใจในตนเอง ลดความแปรปรวนทางอารมณ์ เพิ่มความจำ ยกระดับความสุข ปรับปรุงความสัมพันธ์ มองในแง่ดีเพิ่มขึ้น) ทั้งหมดนี้สามารถทำได้อย่างไร

อ่านต่อไป