ทำไมต้อง MDRT?

การเป็นสมาชิก MDRT มีประโยชน์อย่างไร ต่อการทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน