ทุกสิ่งที่ดีเริ่มต้นจากคุณ ในอาชีพของเรา การเคลื่อนไหวครั้งแรกเป็นของคุณ คุณต้องโทรออก คุณต้องแนะนำตัวเอง จริยธรรมเริ่มต้นจากคุณเช่นกัน และหลักจรรยาบรรณของ MDRT ทำให้เรามีกรอบในการดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม เรายังแบ่งปันจริยธรรมของเรากับผู้อื่น ที่ปรึกษาส่วนใหญ่เริ่มนำพนักงานไปสู่อาชีพการงานของพวกเขา และในไม่ช้าก็กลายเป็นผู้รับผิดชอบไม่เพียงแต่จรรยาบรรณส่วนตัวของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระทำทางจริยธรรมของพนักงานด้วย เรากลายเป็นต้นแบบสำหรับที่ปรึกษาและพนักงานมืออาชีพในสำนักงาน ผลกระทบโดมิโนของพฤติกรรมของเราสะท้อนออกมาและจำลองโดยพนักงานของเรา

อ่านต่อไป