เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สามารถบรรจุภารกิจ สำคัญเข้าไปในคำเพียงไม่กี่คำ ในความเป็นจริง งานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจของมูลนิธิ Andando Foundation, ซึ่งร่วมมือกับชุมชนเซเนกัลในการติดตั้งระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สวนเหล่านี้จะได้รับการจัดการโดยผู้หญิงในท้องถิ่น การจัดหาแหล่งรายได้รวมทั้งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

อ่านต่อไป