โลกธุรกิจได้เปลี่ยนไปแล้ว เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดปัจจุบัน ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม มิเช่นนั้น โดยอาชีพของเรา เราอาจต้องพบกับความยากลำบาก เราอาจลงเอยด้วยการถูกคัดออกจาก ผู้ที่ปรับตัวสำเร็จ

อ่านต่อไป