“ขอให้คุณใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่น่าสนใจ” แหล่งที่มาของคำพูดนี้ไม่เป็นที่รู้จักและไม่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะชอบ หรือไม่ก็ตาม เราอยู่ในช่วงเวลาที่น่าสนใจ มันเป็นช่วงเวลาของความไม่แน่นอนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่มันก็สร้างสรรค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เนื่องจากเราอาจมีเวลามากขึ้นในมือของเราในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ลองใช้มันให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

อ่านต่อไป