คุณขอให้ลูกค้าของคุณ แนะนำบอกต่อหรือไม่ ถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาที่อยู่ในกลุ่ม 60% คุณจะไม่ถาม ในความเป็นจริง การไม่ถูกร้องขอคือเหตุผลอันดับ 1 ที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้รับการแนะนำบอกต่อ อีกเหตุผลหนึ่งคือที่ปรึกษาร้องขอทางอ้อมโดยที่ลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาถูกร้องขอ “สิ่งที่ฉันค้นพบก็คือที่ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ร้องขออะไรเลย ในขณะที่พวกเขาได้ทำการกำหนดวิธีการร้องขอแนะนำบอกต่อ” Dan Allison ผู้ก่อตั้งและประธาน Feedback Marketing Group กล่าว

อ่านต่อไป