ฉันบอกพวกเขาว่าการลงทุนที่จำเป็นในผลิตภัณฑ์ประกันนั้นจริง ๆ แล้วเป็นเพียงจำนวนเงินที่เล็กน้อย ด้วยจำนวนเงินที่เล็กน้อยนี้ เราสามารถสร้างเงินสำรองสำหรับพวกเขาได้ การลงทุนในประกันภัยช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของเรา ดังนั้นเราจึงไม่ใช้จ่ายในสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ ในขณะเดียวกัน เราก็ลดความเสี่ยง บางครั้งมนุษย์เราก็มีจุดอ่อนในการใช้เงินทั้งหมดที่พวกเขามี การประกันภัยนั้นแสดงให้เห็นถึงด้านที่ดีของมนุษยชาติและสิ่งนี้สามารถเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์ได้เช่นกัน

อ่านต่อไป