ผู้คนตอบสนองต่อคำถามที่กระตุ้นอารมณ์มากที่สุด Cristine T. Tan ผู้มีคุณสมบัติ Court of the Table อธิบายคำถามต่างๆ ที่ช่วยให้เธอรู้สึกและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น

ชมเลย