Gregory Fok, CFP เป็นนักเล่าเรื่อง สำหรับเขา การให้บริการลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องของคนที่มีสถานการณ์เหมือนกัน และบอกว่าทางออกที่เขาเสนอให้ จะประยุกต์ใช้กับลูกค้าใหม่ได้อย่างไร Fok ยึดหลักปรัชญานี้ไว้ในใจ เมื่อรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศอนุญาตให้ขายประกันออนไลน์ได้เร็วๆนี้ “ตอนแรกผมกังวลมาก” Fok สมาชิก12 ปีจากสิงคโปร์กล่าว “แต่การประกันไม่ได้ถูกซื้อ มันถูกขายมากกว่าไม่มีใครตื่นขึ้นในตอนเช้าแล้วพูดว่า ‘ฉันจะซื้อประกัน’ ปกติมันถูกขายโดยคนที่เล่าเรื่องให้คุณฟัง” โชคดีที่ผลปรากฏว่ามีคนซื้อประกันออนไลน์น้อยมาก

อ่านต่อไป