Một trong những món quà tốt đẹp nhất cha mẹ dành tặng con cái là một nền tảng giáo dục tốt. Nhưng nhiều phụ huynh lại không nhận ra tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ tương lai của con cái. Hãy học hỏi thêm từ cô Lam Pui Ka, thành viên đủ tiêu chuẩn đạt Court of the Table đến từ Malaysia. Cô chia sẻ những câu hỏi phù hợp nhất nên đặt ra chokhách hàng để giúp họ biết chuyện gì có thể xảy ra.

Tiếp tục đọc