Ban Điều hành MDRT


(Từ trái sang phải): Peggy Tsai, Randy Scritchfield, Ian Green, Regina Bedoya và Greg Gagne

Ian Green, Dip PFS

Chủ tịch

Ian Green, Dip PFS, từ Luân Đôn, Anh Quốc, là Chủ tịch Ban điều hành MDRT. Ông là thành viên MDRT 22 năm với năm lần đạt danh hiệu Court of the Table và 14 lần đạt danh hiệu Top of the Table. Ông cũng là Platinum Knight (Hiệp sĩ Bạch kim) của Quỹ MDRT và là thành viên của Inner Circle Society. Ông là nhà sáng lập của công ty hoạch định tài chính gia đình, Green Financial Advice, tại Luân Đôn. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT bao gồm việc đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Ban Top of the Table năm 2017 và Chủ tịch Sân khấu Chính/Ủy Ban Phiên họp Đặc biệt tại Hội nghị Thường niên 2016. Ông dẫn dắt chuyên môn thông qua các buổi trao đổi thường xuyên về kết nối, và trước đó ông từng nắm giữ vị trí ủy viên của Quỹ Personal Finance Society Charitable Foundation cũng như là thành viên Ban giám đốc của Hiệp hội Life Insurance Association.

Regina Bedoya, CLU, ChFC

Cựu Chủ tịch Tiền nhiệm

Regina Bedoya, CLU, ChFC đến từ Juno Beach, Florida, là Cựu Chủ tịch Tiền nhiệmcủa Ban điều hành MDRT. Bà là thành viên MDRT 27 năm với bảy lần đạt danh hiệu Court of the Table và bốn lần đạt danh hiệu Top of the Table. Bà cũng là Platinum Knight (Hiệp sĩ Bạch kim) của Quỹ MDRT và là thành viên của Inner Circle Society. Bà Bedoya là chủ tịch của RB Financial Advisors, một công ty tư vấn tài chính chuyên về hoạch định hưu trí và bảo hiểm. Hoạt động tình nguyện của bà Bedoya tại MDRT bao gồm phát biểu tại nhiều Hội nghị Thường niên và tại các hội nghị quốc tế chuyên ngành. Bà đã được trao giải thưởng Irvin Konter, hai lần được bầu là Đại lý trong năm của Prudential tại Palm Beach, và được trường đại học Palm Beach Atlantic trao tặng huân chương American Free Enterprise Companion Medal.

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

Phó chủ tịch thứ nhất

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF Phó chủ tịch thứ nhất của Ban điều hành MDRT. Ông là thành viên MDRT 36 năm với ba lần đạt danh hiệu Court of the Table và 19 lần đạt danh hiệu Top of the Table. Là Excalibur Knight (Hiệp sĩ Excalibur) của Quỹ MDRT, ông Scritchfield đồng thời cũng là thành viên của Inner Circle Society và từng là thành viên trong Ban quản trị Quỹ. Ông là sáng lập viên và Chủ tịch của Tập đoàn Montgomery Financial Group, một công ty về hoạch định hưu trí tại Damascus. Kinh nghiệm hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT bao gồm sáu lần là thành viên của Hội đồng quản trị MDRT và chín lần đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban. Trong số những chức vụ lãnh đạo đã qua, Scritchfield từng là Chủ tịch Ban cố vấn Top of the Table và Phó Chủ tịch Ban Xây dựng chương trình Hội nghị Thường niên. Ông Scritchfield đã phát biểu tại nhiều Hội nghị thường niên MDRT và Hội nghị Thường niên của Top of the Table, cũng như đại diện cho MDRT tại các hội nghị quốc tế khác.

Peggy Tsai, RFP, CCFP

Phó Chủ tịch thứ hai

Peggy Tsai, RFP, CCFP là Phó chủ tịch thứ hai của Ban điều hành MDRT. Bà là thành viên MDRT 19 năm với bảy lần đạt danh hiệu Court of the Table và bốn lần đạt danh hiệu Top of the Table. Bà cũng là Gold Knight (Hiệp sĩ Vàng) của Quỹ MDRT. Bà Tsai, tư vấn viên tại công ty Shin Kong Life Insurance Co., đã giành giải thưởng nhân viên bán hàng số một tại công ty của mình trong bảy năm liền. Bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tình nguyện cho MDRT, bao gồm Phó chủ tịch Ủy ban Truyền thông Thành viên (MCC) Ban 2, Chủ tịch Khu vực MCC tại Trung Quốc mở rộng và Chủ tịch Khu MCC tại Đài Loan. Bà Tsai cũng đã đảm nhiệm nhiều vai trò tình nguyện trong các cuộc họp hội nghị của MDRT, và phát biểu tại Hội nghị Thường niên MDRT. Ngoài các hoạt động tại MDRT, bà cũng đã phát biểu tại nhiều buổi họp mặt cùng các chuyên gia tài chính tại Trung Quốc và đóng góp cho các ấn bản ngành tại khu vực.

Gregory B. Gagne, ChFC

Thư ký

Ông Gregory B. Gagne, ChFC, đến từ Exeter, New Hampshire, là Thư ký Ban điều hành MDRT. Ông là thành viên MDRT 21 năm với bốn lần đạt danh hiệu Court of the Table và 12 lần đạt danh hiệu Top of the Table. Ông cũng là Hiệp sĩ Excalibur Knight của Quỹ MDRT và làm việc trong Ban Quản trị của Quỹ. Ông Gagne là nhà sáng lập của Affinity Investment Group LLC, tập đoàn cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và hoạch định phân phối. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT bao gồm đảm nhiệm vị trí thành viên của Hội đồng Toàn cầu Top of the Table, Ủy ban Sắp xếp Chương trình Chung (PGA) và Ủy ban Phát triển Chương trình (PDC). Ông đã thuyết trình tại 12 Hội nghị MDRT. Ngoài vai trò lãnh đạo tại MDRT, ông Gagne còn là nguyên chủ tịch của NAIFA–New Hampshire và được trao giải NAIFA– Giải thưởng Tư vấn viên Ưu tú New Hampshire vào năm 2008.