BẠN CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN mà theo lẽ logic đáng ra phải là khách hàng của bạn, nhưng vẫn không nhận ra gợi ý từ bạn không? Bạn có nhiều họ hàng và rất đông bạn bè. Không phải tất cả sẽ trở thành khách hàng của bạn. Một vài người có thể gây bất ngờ lớn: “Tại sao cậu không hỏi sớm?” Người khác sẽ không bao giờ cắn câu. Dưới đây là một kế hoạch hành động toàn diện cho những người còn lại.

Tiếp tục đọc