Bạn có thể thắt chặt mối quan hệ với khách hàng, có nhiều khách hàng hơn, nhờ đó tăng lợi nhuận mà không tốn thêm tiền bạc hay thời gian – nếu bạn sẵn sàng đổi mới tư duy của mình. Bạn muốn biết thêm thông tin chứ?

Tiếp tục đọc