Nỗ lực bền bỉ và quyết tâm đạt mục tiêu sẽ giúp tư vấn viên bảo hiểm vượt qua những khó khăn ban đầu và gặt hái/có được thành công. Cùng tìm hiểu bước rẽ thành công sang nghề bảo hiểm của chị Trần Thị Oanh.

Tiếp tục đọc