Dừng lại giây lát. Dừng tất cả các thiết bị điện tử. Dừng lại để hít thở thật sâu. Chỉ cần dừng lại. Hãy để dòng suy nghĩ hối hả chậm lại, căng thẳng tan đi. Romie Mushtaq, M.D., nhà thần kinh học và chuyên gia y học tích hợp, cho rằng: “Khi chúng ta dừng lại, bộ não được trở lại trạng thái bình tĩnh và kiểm soát.”

Tiếp tục đọc