Vào tháng 2, khi đại dịch đang hoành hành ở Trung Quốc và mới chỉ có một vài ca nhiễm tại Ấn Độ, nơi tôi sinh sống, tôi bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh của mình liệu sẽ ra sao khi các quy định về hạn chế được áp dụng. Việc kinh doanh của tôi có bị đình trệ nếu tôi không gặp được khách hàng? Suy nghĩ đó thật khủng khiếp.

Tiếp tục đọc