Khoa học & phần mềm

NHỮNG KHÁCH HÀNG GẶP Panagiotis Leledakis, LUTCF, có thể thấy mình đang bước vào phòng họp trên trạm vũ trụ với các ô cửa sổ hiện lên hình các thiên hà xa xăm. Hình đại diện của họ và của Lededakis ngồi bên bàn họp thảo luận mọi thứ từ bảo hiểm đến hoạch định bất động sản theo thời gian thực — mặc dù cuộc họp diễn ra trực tuyến và các khách hàng có thể thậm chí không ở cùng một nước.

2021-01-28T14:36:17+08:00November 2020|

5 câu hỏi thuyết phục về trao quyền hoạch định giáo dục thông qua bảo hiểm

Một trong những món quà tốt đẹp nhất cha mẹ dành tặng con cái là một nền tảng giáo dục tốt. Nhưng nhiều phụ huynh lại không nhận ra tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ tương lai của con cái. Hãy học hỏi thêm từ cô Lam Pui Ka, thành viên đủ tiêu chuẩn đạt Court of the Table đến từ Malaysia. Cô chia sẻ những câu hỏi phù hợp nhất nên đặt ra chokhách hàng để giúp họ biết chuyện gì có thể xảy ra.

2021-01-06T16:59:09+08:00October 2020|

Vai trò của gia đình khi bán báo hiểm

Dù nền tảng văn hóa của chúng ta là gì, mọi người luôn mang theo câu chuyện về gia đình, truyền thống và giá trị. Tuy nhiên, những giá trị đó có phù hợp hay không khi chúng ta thảo luận về bảo hiểm với khách hàng, cả khi chúng ta tiến hành tìm hiểu thông tin và phân tích nhu cầu?

2021-02-16T13:48:06+08:00August 2020|
Go to Top