Khách hàng của bạn gọi đến văn phòng nhưng bạn không có ở đó. Trợ lý của bạn đưa ra những câu hỏi rất đúng. Số điện thoại tốt nhất để sếp tôi liên lạc lại với bạn là gì và tôi có thể cho biết lý do bạn gọi đến được không? Bạn và khách hàng của bạn vừa tham gia vào một trò chơi cuộc gọi lỡ. Đây là kiểu trò chơi tồi tệ nhất. Đây hoàn toàn là cơn ác mộng trong dịch vụ khách hàng. Nhưng chúng tôi có một cách tốt hơn.

Tiếp tục đọc