Có tới 70% người lao động Mỹ cảm thấy không gắn bó với công việc, dẫn đến mức suy giảm năng suất ước tính lên tới 605 tỉ đô-la mỗi năm. Có sự tương quan giữa mức độ gắn bó công việc và tinh thần lãnh đạo. Theo chuyên gia về tinh thần lãnh đạo John Maxwell, kỹ năng kết nối là năng lực quan trọng nhất trong khả năng lãnh đạo.

Tiếp tục đọc