NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1929. Nỗi hoảng loạn bán tháo đã tấn công Thị trường Chứng khoán New York, với lượng giao dịch tăng gấp ba lần bình thường. Vào cuối ngày, thị trường bị mất 9% giá trị và nhận được tên gọi khét tiếng: Ngày thứ ba Đen tối. Khi suy giảm kinh tế và lo lắng về tài chính dâng cao, giao tiếp là chìa khóa để giảm nhẹ lo ngại của khách hàng.

Tiếp tục đọc