Thật tuyệt vời khi một công việc to lớn có thể được gói gọn chỉ trong vài từ. Thực tế, công việc về môi trường này là sứ mệnh của Quỹ Andando, nơi hợp tác với các cộng đồng người Sê-nê-gan để lắp đặt hệ thống tưới tiêu chạy bằng năng lượng mặt trời. Sau khi việc lắp đặt hoàn thành, các khu vườn này sẽ do phụ nữ địa phương quản lý, là nơi mang lại nguồn thu nhập cũng như nguồn thực phẩm bổ dưỡng.

Tiếp tục đọc