Cách thức kinh doanh trên thế giới đã thay đổi. Dù muốn hay không, chúng ta phải thích nghi với các điều kiện thị trường hiện tại, nếu không công việc của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chúng ta sẽ bị đào thải bởi những người thích nghi giỏi.

Tiếp tục đọc