“Cầu mong bạn được sống trong thời khắc thú vị.” Không ai biết tác giả của câu trích dẫn này và điều đó cũng không quan trọng. Dù có thích hay không thì bạn cũng đang sống trong những thời khắc thú vị. Đó là những thời khắc bất định và đầy nguy hiểm tiềm tàng, nhưng cũng là thời khắc đầy tính sáng tạo nhất trong lịch sử nhân loại.

Tiếp tục đọc