Trên thực tế, không đề nghị là lý do hàng đầu khiến tư vấn viên tài chính không nhận được giới thiệu. Một lý do khác là tư vấn viên hỏi xin quá ẩn ý đến mức khách hàng thậm chí không hiểu được họ đang được đề nghị giới thiệu, theo một phỏng vấn nhóm.

Tiếp tục đọc