“Công nghệ lên ngôi, khách hàng nhìn nhận tốt hơn về bảo hiểm, tư vấn viên nâng tầm chất lượng sẽ là hướng đi mới của bảo hiểm tại Việt Nam hậu Covid-19”, chị Hoàng Thị Hường, thành viên MDRT Việt Nam.

Tiếp tục đọc