Lim Ren En chia sẻ một phương pháp thiết thực để xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với khách hàng thông qua nghệ thuật biếu tặng đồ ăn.

Hãy xem ngay bây giờ