Ngày MDRT là sự kiện tiêu biểu hàng năm diễn ra tại một quốc gia cụ thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) dành cho các thành viên đầy khao khát thành công của MDRT. Do Ủy ban Liên lạc Thành viên (MCC) địa phương tổ chức, Ngày MDRT thường bao gồm các diễn giả địa phương và quốc tế, mang đậm tính văn hóa và sôi động của Hội nghị Thường niên MDRT trong bối cảnh địa phương.

Chi tiết về Ngày MDRT sắp tới sẽ được đăng tải trên trang này khi có thể. Các thắc mắc sẽ được chuyển đến asiapacific@mdrt.org.