Được thành lập vào năm 1927, Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô (MDRT), Hiệp hội các Chuyên gia Tài chính Hàng đầu®, là một hiệp hội toàn cầu, độc lập với hơn 66.500 chuyên gia hàng đầu thế giới trong ngành bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính từ trên 500 công ty tại 70 quốc gia. Thành viên MDRT đã chứng tỏ kiến thức chuyên môn thượng thừa, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nghiêm ngặt và dịch vụ khách hàng nổi bật. Tư cách thành viên MDRT được thừa nhận trên toàn thế giới như tiêu chuẩn của sự xuất sắc trong ngành bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính.

Tư cách thành viên MDRT mang lại một nguồn lực hỗn hợp và cơ hội kết nối mạng lưới duy nhất để truyền cảm hứng giúp doanh nghiệp của bạn lớn mạnh — chia sẻ các ý tưởng sáng tạo đổi mới với các thành viên MDRT khác trên toàn cầu thậm chí giúp các chuyên gia tài chính giỏi nhất càng thành công hơn.

Thành công trong sự nghiệp chỉ là một trụ cột phản ánh cấp độ xuất sắc của MDRT. Trong khi các thành viên phải đạt một cấp độ nhất định về phí bảo hiểm, tiền hoa hồng hoặc thu nhập trong một năm, họ cũng phải cam kết với các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt. Thành viên MDRT cùng nhau chia sẻ cách họ mang lại sự yên tâm, cứu giúp các cuộc đời và bảo vệ tương lai của khách hàng. Nếu bạn quan tâm và đủ điều kiện, đơn đăng ký thành viên phải được nộp muộn nhất vào ngày 1 tháng 3.

Tôi có đủ điều kiện không? Global

Nếu bạn hiện chưa đủ điều kiện hoặc bạn không chắc bạn sẽ đạt, chúng tôi có các nguồn lực để giúp bạn đạt được tư cách thành viên MDRT.

TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ VỚI BỘ THEO DÕI TIỀN KHAI THÁC

Bộ theo dõi Tiền khai thác là một công cụ miễn phí giúp bạn quản lý năng suất và thành công của mình. Hãy tạo một hồ sơ và theo dõi thành tích của bạn để biết bạn đã đạt được mục tiêu của mình chưa và đã đủ điều kiện để trở thành thành viên chưa.

Tôi có đang đi đúng hướng để đủ điều kiện không? Global

CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN

Nếu bạn sắp đạt được mục tiêu hàng tháng của mình và cần được hỗ trợ để đủ điều kiện trở thành thành viên MDRT, chúng tôi có những nguồn lực cần thiết để giúp bạn đạt tới mức độ tiếp theo.

Kinh nghiệm để giúp bạn thành công. Global