Chủ tịch MDRT 2020, bà Regina Bedoya, CLU, ChFC, chúc mừng và chào đón các thành viên năm đầu tiên,  đồng thời khuyến khích họ mạnh dạn nhờ tới sự hỗ trợ của MDRT trong giai đoạn khó khăn này.