Eric Feng đã giúp hơn 23.000 chuyên gia dịch vụ tài chính bán nhiều hơn và bán dễ hơn nhờ tìm ra sự lôi cuốn của bản thân. Thông qua các chương trình của anh, các đại lý đã được chứng kiến số tiền khai thác của họ tăng thêm 20-50 phần trăm trong vòng sáu tháng. Con số tuyển dụng cũng tăng gấp đôi sau khi các nhà lãnh đạo được anh huấn luyện, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tăng 47 phần trăm. Các chủ đề của anh gồm có: Biến khách hàng thành người hâm mộ nhiệt tình nhất của bạn, đầu tư thời gian vào xây dựng mối quan hệ và bốn hành động đơn giản để khiến người khác ưa thích làm việc với bạn cùng tầm quan trọng của sự lôi cuốn.

Hãy xem ngay bây giờ