Trong quá trình tập huấn về bán hàng, chúng ta thường được dạy hãy coi sự phản bác là trở ngại cần vượt qua,nhưng đó không phải là phương pháp duy nhất. Bryce Sanders chia sẻ những cách làm tốt nhất của anh và chiến lược để có giải pháp thay thế tốt hơn! Hãy đọc để biết thêm chi tiết.

Tiếp tục đọc