Cách bạn đơn giản hóa các lựa chọn về bảo hiểm cho khách hàng và điều gì hiệu quả nhất với họ? Yeon Hwa Yoon, từ Hàn Quốc, chia sẻ một bức vẽ giúp thúc đẩy cuộc nói chuyện hiệu quả trong lần gặp mặt đầu tiên với khách hàng.

Hãy xem ngay bây giờ