Khi Jiang nhận ra nỗi sợ bị chối bỏ khiến anh e ngại, Jiang quyết định ra ngoài và thử liệu pháp chối bỏ — cố gắng để người khác chối bỏ mình để được miễn nhiễm. Những gì anh thấy là sự chấp nhận đáng ngạc nhiên và một hiểu biết mới về việc tại sao ta sợ bị chối bỏ và tại sao ta không nên để nỗi sợ đó làm mình chệch hướng. Phiên họp này bao gồm những ví dụ đáng kể về việc dám đặt câu hỏi và trân trọng các cơ hội.

Hãy xem ngay bây giờ