Sau khi một khách hàng trẻ tuổi qua đời vì ung thư và rồi chính bản thân mình gặp vấn đề về sức khỏe, Shee đã phát hiện ra rằng tư vấn viên tài chính chính là sứ mệnh của đời anh ― một sứ mệnh nhằm trao quyền cho mọi người làm chủ cuộc đời họ bằng cách gánh đỡ trách nhiệm về mặt tài chính.

Hãy xem ngay bây giờ