MỘT KHÁCH HÀNG ở độ tuổi cuối ngồi nhắn tin suốt trong văn phòng bạn. Khi bạn có được sự chú ý của cậu ấy trong một lúc, cậu ta hầu như chỉ muốn biết liệu có thể lấy những gợi ý của bạn và đem dùng ở nơi khác. Đây hẳn không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Brendan Clune Walsh cho biết điều này không khác mấy so với những gì anh trải nghiệm khi làm việc với thế hệ thiên niên kỷ, được định nghĩa là những người sinh ra trong khoảng năm 1981 đến 1996 và ở độ tuổi 24-39.

Tiếp tục đọc